Ontwerpbesluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54

Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, handelend in overeenstemming met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B39 tot en met B54, en de vaststelling van die vergunningen (Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54).