Alles over antennes

In deze brochure krijgt u antwoord op belangrijke vragen over draadloze communicatie: waarom zijn antennes nodig en hoe werken ze eigenlijk, op welke manier zijn telefoonbedrijven en de overheid bij draadloze communicatie betrokken, hebt u inspraak bij de plaatsing van antennes en hebben antennes invloed op uw gezondheid?