Wat is 5G?

Steeds meer burgers en bedrijven maken gebruik van online netwerken. Daardoor zijn er snellere en meer betrouwbare internetverbindingen nodig. Het 4G netwerk is daarbij niet voldoende. En daarom wordt er in een 5G netwerk geïnvesteerd. Dit netwerk is sneller en betrouwbaarder.

5G maakt nieuwe digitale toepassingen mogelijk. Zoals ziekenhuisoperaties op afstand, maar bijvoorbeeld ook zelfrijdende auto’s en robots die fabriekswerkzaamheden overnemen.

De video heeft geen geluid.

Wat is 5G? En waarom is het nodig?

5G is de vijfde generatie mobiele communicatie.

Om mobiele data te versturen heb je een draadloos netwerk nodig.

Met de opvolger van 4G is een sneller en  betrouwbaarder netwerk mogelijk.

Dat is nodig, want telecombedrijven merken dat burgers en bedrijven steeds meer mobiele data gebruiken….

…om te ondernemen, te leren en te ontspannen. En dat neemt in de toekomst alleen maar toe.

Doordat we ook werken aan innovatieve oplossingen voor de zorg, de landbouw en het verkeer. Met 5G is die groei mogelijk.

Meer weten?

www.rijksoverheid.nl/5g