Welke visie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 5G?

Het ministerie van EZK ziet er onder andere op toe dat Nederland zich blijft ontwikkelen. Hier is 5G onderdeel van. De komst van het 5G netwerk verbetert de mobiele communicatie voor burgers en bedrijven.

De maatschappij van nu draait om verbondenheid. Mobiele communicatie verandert hoe we werken leren en ontspannen. Na 2G, 3G, en 4G komt nu 5G. Een innovatie die, Nederland weer een stap verder helpt. Dat zou niet de eerste keer zijn. Al eeuwenlang helpen innovaties Nederland vooruit. De uitdagingen zijn door de jaren heen veranderd maar de wil om te innoveren en te groeien is gebleven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zorgt er voor dat innovatie eerlijk en veilig verloopt. Met de juiste randvoorwaarden, regels en wetten. Dat heeft bijgedragen aan prachtige oplossingen die Nederland droog, veilig en gezond houden en onze economie stimuleren. Veilige en eerlijke spelregels maken, zodat Nederland vooruit komt. Dat doen we ook nu met de komst van snelle mobiele communicatie. Straks hebben we op nog meer plekken toegang tot onze favorite content gaan er nieuwe werelden voor ons open en kunnen we samen nog grotere maatschappelijke uitdagingen aan. Van zorg op afstand en precisielandbouw met drones tot het openbaar vervoer, waarin zelfrijdende bussen dunbevolkte gebieden bereikbaar houden.Zo pakken we kansen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Samen maken we de digitale toekomst mogelijk.