Hoe zorgen we dat onze telecominfrastructuur veilig blijft?

De Rijksoverheid stelt regels op voor telecombedrijven. Zo moet de beveiliging van gegevens op orde zijn. Daarnaast beschermt  de overheid telecombedrijven met de Telecommunicatiewet. Dit is een wet die ervoor zorgt dat netwerken niet in verkeerde handen komen. Ook is de wet er om uitval van systemen, spionage en datalekken te voorkomen.

Lees meer over regels uit de Telecommunicatiewet.

1. Hoe zorgen we dat onze telecominfrastructuur veilig blijft? 
2. Met de Telecommunicatiewet beschermen we telecombedrijven tegen 
a. ongewenste overnames
b. uitval van systemen
c. spionage, sabotage
d. weglekken van kennis en integriteit 
3. Ten eerste geldt er een meldplicht  voor wie een belangrijk telecombedrijf wil overnemen.
4. De minister van EZK beslist of de overname een gevaar is voor de nationale veiligheid of openbare orde. 
a. De minister baseert zich op informatie van de veiligheidsdiensten. 
5. Ook wordt onderzocht of de leverancier de bedoeling zou kunnen hebben het netwerk te misbruiken voor bijvoorbeeld spionage of opzettelijke uitval. 
6. Zo ja, dan wordt de overname verboden of teruggedraaid. 
7. Ten tweede gelden voor leveranciers extra beveiligingsmaatregelen.
8. Ook mogen alleen betrouwbare leveranciers belangrijke onderdelen van het telecomnetwerk leveren. De minister van EZK beoordeelt dit in overleg met de minister van J&V.
9. Meer weten? Rijksoverheid.nl/5g