Beslisnota bij afschrift Tweede Kamerbrief Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij afschrift Tweede Kamerbrief Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (PDF | 3 pagina's | 160 kB)