Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek over rechtsextremisme op sociale media platforms


In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.