Beslisnota bij Kamerbrief over de veiligheidssituatie in Nederland naar aanleiding van de aanslag in Brussel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

TK Beslisnota bij brief verzoek Kamerlid Eerdmans JA21 veiligheidssituatie in Nederland nav aanslag Brussel