Beslisnota bij Kamerbrief bij rapporten Witwassen 2023 en Terrorismefinanciering 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapporten Witwassen 2023 en Terrorismefinanciering 2023