Naar een evidence-based aanpak van radicalisering en extremisme: Handreiking evalueren van effectiviteit

Het doel van deze handreiking is om op basis van de evaluatie 'Naar een evidence-based aanpak van radicalisering en extremisme: Een eerste evaluatie van de gemeentelijke Versterkingsgelden 2020-2021' en bestaande literatuur handvatten te geven die gemeenten naast bestaande richtlijnen kunnen gebruiken bij een evaluatie van de effecten van de inzet van Versterkingsgelden. Gemeenten krijgen Versterkingsgelden voor lokale activiteiten tegen extremisme en radicalisering.

Naar een evidence-based aanpak van radicalisering en extremisme: Handreiking evalueren van effectiviteit (PDF | 14 pagina's | 178 kB)