A study on ideological assessment procedures and possibilities for supervision, contra-expertise and appeal Summary EN

Engelstalige samenvatting van het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over  onderzoek naar ideologische duidingen in de persoonsgerichte aanpak (PGA), de detentieketen, de strafrechtketen en de jeugdbeschermingsketen.