Samenvatting rapport Inzicht in Samenhang

Het rapport bevat een samenvatting van het rapport 'Inzicht in Samenhang – Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorisme wetgeving'. Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).