Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme


Het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme (LCP-EGT) draagt bij aan een effectieve crisisbeheersing van (dreigende) incidenten en crises waarbij sprake is van extreem geweld, met een mogelijk terroristisch motief.