Deelbesluit over TRIP (Travel Informatie Portal)

Op 22 augustus 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen over een verzoek om het openbaar maken over documenten die betrekking hebben over de ontwikkeling van TRIP (Travel Information Portal). Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.

Deelbesluit over TRIP (Travel Informatie Portal)