Risico op aanslagen (dreigingsniveau)

Nederland werkt met een systeem van 5 dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een terroristische aanslag. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert elk kwartaal het actuele dreigingsniveau in en tegen Nederland. 

5 dreigingsniveaus

Nederland kent 5 niveaus van oplopende dreiging:

  • Minimaal: Een terroristische aanslag in Nederland is niet waarschijnlijk;
  • Beperkt: Er bestaat een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland;
  • Aanzienlijk: Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar;
  • Substantieel: De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel;
  • Kritiek: Een terroristische aanslag in Nederland is op handen.

Actueel dreigingsniveau

De website van de NCTV vermeldt het actuele dreigingsniveau in Nederland.

Is er een verhoogde dreiging voor een terroristische aanslag op een bepaalde plek of op een bepaald tijdstip? Dan laat de NCTV dat weten via radio, tv of internet.