Een bekende dreigt te radicaliseren. Waar kan ik hulp of informatie krijgen?

Dreigt iemand uit uw omgeving te radicaliseren? En heeft u behoefte aan hulp of informatie of wilt u dit melden? Er zijn diverse organisaties waar u terecht kunt. Deze organisaties richten zich soms op personen en families, soms op professionals, soms op allebei.

Heeft u een vermoeden dat iemand dreigt te radicaliseren, doe dan het volgende: 

  • Neem zo spoedig mogelijk contact op met de politie: wijkagent of contactpersoon.
  • Meld het signaal ook bij de medewerker openbare orde en veiligheid of radicaliseringambtenaar bij de gemeente.

Radicalisering en extremisme binnen onderwijs of kinderopvang

Heeft u zorgen over een geradicaliseerd persoon in een onderwijsinstelling of een kinderopvangorganisatie? Of over iemand die extreme ideeën uitdraagt? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur kan u advies geven en ondersteunen. Bel met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111. 

Landelijk Steunpunt Extremisme

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) biedt informatie, advies en andere hulp bij radicalisering en extremisme. Het LSE begeleidt bijvoorbeeld families die te maken krijgen met radicalisering en extremisme. Families, professionals en gemeenten kunnen een beroep doen op het steunpunt.

Daarnaast verzorgt het LSE presentaties, workshops en trainingen voor professionals. Maakt u zich zorgen of weet u niet wat te doen in een bepaalde situatie? Neem dan vrijblijvend contact op met het LSE: 088 20 80 080. Of mail naar info@hetlse.nl.

Meld Misdaad Anoniem (M.)

Burgers en professionals kunnen bij Meld Misdaad Anoniem (M.) anoniem informatie geven over misdaad en criminaliteit. Zo’n melding kan ook gaan over jihadisme. Wel moet sprake zijn van een strafbaar feit, zoals het voorbereiden van een aanslag. Ook ronselen, haatzaaien of uitreizen naar jihadistische strijdgebieden zijn strafbare feiten.  

Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt praktische kennis aan professionals over maatschappelijke spanningen, waaronder radicalisering. De ESS adviseert hoe u deze kennis kunt gebruiken en met wie u kunt samenwerken. U kunt bij de ESS terecht als gemeenteambtenaar, jongerenwerker, politiemedewerker en maatschappelijk werker. Of als u in het onderwijs werkt of voor een culturele of religieuze organisatie.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten, zoals terrorisme. De NCTV biedt op haar site gedetailleerde informatie en tools voor professionals over de aanpak van terrorisme en radicalisering.