Wat is de rampenzender in mijn omgeving?

Bij een ramp geeft de overheid meer informatie via de rampenzender. Uw regionale omroep kan gebruikt worden als rampenzender.

Frequenties rampenzenders

Bekijk het overzicht van regionale rampenzenders en de frequenties waarop ze uitzenden.

Klachten over ontvangst rampenzender

Kunt u de rampenzender niet goed ontvangen op uw radio? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de ontvangstkwaliteit.