Tijdelijk huren

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten

Het kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen om tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Vanaf 1 juli zijn er nieuwe regels. Het kabinet verwacht dat verhuurders door de nieuwe regels eerder woonruimte aanbieden.

Let op: u kunt gebruikmaken van deze nieuwe huurvormen bij huurcontracten die op of na 1 juli 2016 zijn afgesloten. De afsluitdatum is bepalend, niet de ingangsdatum.

Nieuwe vormen tijdelijke huur

Vanaf 1 juli 2016 zijn er nieuwe vormen van tijdelijke huur van woonruimte. Er komen nieuwe overeenkomsten voor tijdelijke verhuur:

  • het contract voor bepaalde tijd met een maximumlooptijd van 2 jaar voor zelfstandige woningen;
  • het contract voor bepaalde tijd voor maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woningen (kamers).

Meer mogelijkheden voor specifieke doelgroepen

Tijdelijke verhuur is voor meer categorieën woningen voor bepaalde doelgroepen mogelijk. Op dit moment mogen woningen bijvoorbeeld tijdelijk worden verhuurd aan studenten. Zodra de student is afgestudeerd, mag de huur worden opgezegd. Deze regeling gaat ook gelden voor:

  • jongeren;
  • promovendi;
  • grote gezinnen.

Tijdelijk niet thuis wonen

Er zijn mensen die langere tijd niet in hun huis wonen. Bijvoorbeeld diplomaten. Deze mensen krijgen meer mogelijkheden om hun woning in de tussentijd tijdelijk te verhuren.

Verhuur te koop staande huurwoning

Te koop staande huurwoningen mogen voortaan tijdelijk worden verhuurd. Dit is geregeld in de Leegstandwet.

De Rijksoverheid. Voor Nederland