Wat moet ik weten als ik een kamer wil verhuren in het huis waarin ik zelf woon (hospitaverhuur)?

Bij hospitaverhuur verhuurt u een deel van uw woning aan iemand anders. U woont zelf ook in de woning en deelt voorzieningen met de huurder, zoals keuken, toilet en badkamer. Vaak hoeft u uw huuropbrengsten niet aan te geven bij de Belastingdienst. Bekijk wat u moet weten als u een hospitakamer wilt verhuren.

Voorwaarden bij hospitaverhuur

Voor hospitaverhuur gelden verschillende regels en voorwaarden. Zo moet u als verhuurder zelf ook in de woning wonen. Het maakt niet uit of het een koop- of huurwoning is. Ook moet de huurder 18 jaar of ouder zijn. 

Verder geldt dat huurder en verhuurder:

  • gemeenschappelijke voorzieningen delen, zoals keuken, toilet of badkamer;
  • een huurcontract met elkaar hebben afgesloten, waardoor zij een aantoonbaar zakelijke relatie hebben;
  • geen familie of (ex-)partners van elkaar zijn;
  • allebei op dit adres staan ingeschreven.

Mogelijk gelden er in uw gemeente extra voorwaarden om een kamer te verhuren of huren. Bijvoorbeeld dat u hiervoor een vergunning nodig heeft. Veel gemeenten hebben hierover informatie op hun website. Is dit niet het geval? Vraag uw gemeente dan per telefoon of e-mail om de regels voor hospita- en kamerverhuur. 

Gevolgen voor toeslagen, uitkeringen en belastingen

Als u 1 of meerdere kamers in uw huis verhuurt, ontvangt u huurinkomsten van uw huurder. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen en belasting betalen. 

Als u aan de voorwaarden voor hospitaverhuur voldoet, heeft kamerverhuur géén gevolgen voor: 

Kamerverhuur kan wél gevolgen hebben voor: 

Zodra de hospitahuurder op uw adres staat ingeschreven, moet u dit binnen 4 weken telefonisch doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert of u aan de voorwaarden voldoet en vraagt u om bewijs dat de huurder huur aan u betaalt. Bijvoorbeeld het huurcontract en bankafschriften. 

Toestemming nodig om te mogen verhuren

Als u 1 of meer kamers in uw huis wilt verhuren, is het belangrijk om uit te zoeken of dit mag van uw gemeente. En van uw hypotheekverstrekker of verhuurder. 

Heeft u een koophuis met hypotheek? Neem dan contact op met uw hypotheekverstrekker om toestemming te vragen voor kamerverhuur. Huurt u uw huis? Neem dan contact op met de huiseigenaar. Er kan een verbod zijn op onderverhuur van kamers in uw woning. In dat geval mag u geen kamer(s) verhuren.

Afspraken over verhuur in het huurcontract

Als u een deel van uw woning gaat verhuren, maakt u hierover afspraken met de huurder. Deze legt u vast in een papieren of digitaal huurcontract. U moet onder meer afspraken maken over: 

In het huurcontract kunt u eventueel ook andere afspraken vastleggen. Bijvoorbeeld of uw huurder:

  • huisdieren mag hebben;
  • mag roken in huis;
  • vanaf bepaalde tijdstippen stil moet zijn.

Goed verhuurderschap

Als u een kamer verhuurt, moet u zich houden aan regels die gelden voor goed verhuurderschap. Deze regels gaan huurmisstanden tegen, zoals woondiscriminatie of een te hoge borg. Bekijk aan welke regels u zich als verhuurder moet houden.  

Proeftijd en opzeggen huur

Bij hospitaverhuur gelden de eerste 9 maanden van het huurcontract als proeftijd. In die maanden kunt u als verhuurder zonder een reden te geven de huur opzeggen. De huurder heeft in die tijd dus geen huurbescherming

Wel heeft u als verhuurder een opzegtermijn van 3 maanden. Dit houdt in dat de huurder 3 maanden de tijd heeft om te verhuizen nadat u de huur heeft opgezegd. Voor huurders is de opzegtermijn hetzelfde als hun betaaltermijn: meestal een maand, maximaal 3 maanden. Zegt u het huurcontract van uw eigen woning op? Dan eindigt automatisch ook het contract met de hospitahuurder. 

Zegt u de huur vlak voor het einde van de 9 maanden op, dan blijft uw huurder dus een jaar in uw kamer wonen. Als  u niet (op tijd) opzegt, krijgt de huurder automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd. 

Na de proeftijd van 9 maanden geldt de normale huurbescherming. U moet dan een wettelijke reden hebben om de huur op te zeggen. En om dit voor elkaar te krijgen, moet u naar de rechter.   

Gemeentelijke belastingen

Eigenarenbelastingen, bijvoorbeeld de WOZ, moet u zelf betalen. Omdat dit bedrag niet afhangt van hoeveel mensen er in uw huis wonen. U mag dit soort belastingen dus niet bij uw huurder in rekening brengen

Gebruikersbelastingen, bijvoorbeeld afvalstoffen- en rioolheffing, mag u in rekening brengen bij de huurder. Deze kosten hangen namelijk af van hoeveel mensen er in uw huis wonen. Het bedrag dat u extra betaalt omdat u iemand in huis hebt, mag u bovenop de kale huur en servicekosten in rekening brengen.