Verkenning naar het Nederlandse onderwijslab artificiële intelligentie

Deze verkenning naar een Onderwijslab Artificiële Intelligentie maakt onderdeel uit van het voorstel 'Transitie naar innovatief en toekomstgericht onderwijs'. Doel van het onderzoek is om de haalbaarheid van een onderwijslab te verkennen en op welke wijze een dergelijk lab is vorm te geven.

Verkenning naar het Nederlandse onderwijslab artificiële intelligentie (PDF | 108 pagina's | 3,9 MB)