Gezag, omgang en informatie

Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag. Er zijn verschillende soorten gezag: ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij. Deze soorten leggen we in dit informatieblad uit.

Bij elke soort gezag beantwoorden we de volgende vragen:

  • Wat betekent dit gezag?
  • Wat zijn uw rechten en plichten?
  • Wat zijn de voorwaarden?
  • Wanneer stopt het gezag?
  • Wat gebeurt er als u overlijdt?

Daarna leest u wat er gebeurt na een scheiding en hoe een procedure bij de rechter gaat.