Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant (ook wel echtscheidingsovereenkomst) maakt u bij uw scheiding afspraken met uw ex-partner. Bijvoorbeeld over alimentatie en de kinderen. Voor afspraken over de kinderen maakt u een ouderschapsplan.

Advocaat stuurt echtscheidingsconvenant naar rechtbank

U, uw advocaat, mediator of een notaris maakt het convenant op met afspraken over de scheiding. Uw advocaat stuurt het document naar de rechtbank.

Rechter legt afspraken echtsscheiding vast

Uw advocaat kan de rechter vragen om het echtscheidingsconvenant vast te stellen. De afspraken erin, bijvoorbeeld over alimentatie, liggen dan vast. Als uw partner dan niet betaalt voor uw levensonderhoud, mag u een deurwaarder inschakelen.

Echtscheidingsconvenant niet verplicht

U hoeft geen echtscheidingsconvenant op te laten stellen. U kunt ook zelf afspraken vastleggen in een document.

Ouderschapsplan opnemen in echtscheidingsconvenant

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan moet u ook een een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld de verzorging en opvoeding van de kinderen.