Hoe vraag ik een scheiding aan?

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. Hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Scheiding aanvragen

Wanneer u wilt scheiden, heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat bespreekt met u wat er allemaal geregeld moet worden en hoe u dat wilt doen. De advocaat dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Vraagt u samen de scheiding aan? Dan is 1 advocaat genoeg.

Meer informatie over de procedure van de scheiding staat op de website rechtspraak.nl.

Samen of alleen aanvragen

Zijn u en uw partner het met elkaar eens  over de scheiding? Dan kunt u het verzoek samen indienen. U mag dit ook alleen doen. Uw partner kan vervolgens de rechtbank laten weten dat hij of zij het er mee eens is.

Als u het niet met elkaar eens bent, heeft u allebei een eigen advocaat nodig. De ene partner dient dan met zijn advocaat een verzoek in. De andere partner kan hier samen met zijn advocaat op reageren met een verweerschrift.

Nevenvoorziening bij scheiding

U kunt in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de scheiding. Bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen.

Scheiding definitief

U ontvangt van de rechter een uitspraak op het verzoek om te scheiden. Op dat moment is de scheiding nog niet definitief. De beslissing van de rechter moet in het huwelijksgoederenregister van de burgerlijke stand worden ingeschreven. Dat regelt uw advocaat of de advocaat van uw partner. Dit moet binnen 6 maanden gebeuren. Pas dan is de echtscheiding definitief. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen

U en uw ex-partner of uw kinderen kunnen een afschrift  van de echtscheidingsbeschikking aanvragen. Dat moet bij de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken.

Hulp vragen bij scheiden

Bij een scheiding komt veel kijken. U moet veel zaken regelen, bijvoorbeeld de verdeling van uw spullen en de woning. Hebt u kinderen? Dan moet u met elkaar ook afspraken maken over de opvoeding en verzorging, omgang en de kosten hiervan. Als u dit lastig vindt, kunt u hier hulp bij vragen. Bijvoorbeeld van iemand binnen uw netwerk of uw gemeente.