Op welke manieren kan ik scheiden?

U kunt scheiden met een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed. Ook is ontbinding mogelijk van het huwelijk ná scheiding van tafel en bed. In alle gevallen heeft u een advocaat nodig die bij de rechtbank een verzoek voor scheiding indient.

Uit elkaar na samenwonen: buiten rechtbank

Als u samenwoont, kunt u ook scheiden. Maar als u uit elkaar gaat heeft u geen advocaat of rechter nodig.

Beëindiging huwelijk of partnerschap

Een echtscheiding beëindigt het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Het verbreekt alle juridische banden tussen u en uw partner.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. U moet wel hetzelfde regelen als bij een echtscheiding. Zoals een ouderschapsplan opstellen als u minderjarige kinderen heeft. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt.

Ontbinding huwelijk na scheiding van tafel en bed

Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed eindigt uw huwelijk definitief. Dit verbreekt dan de juridische banden tussen u en uw ex-partner. Wil 1 van de partners het huwelijk laten ontbinden? Dan moeten de partners minstens 3 jaar gescheiden zijn van tafel en bed.

Advocaat bij scheiden

Voor alle manieren van scheiden moet u bij de rechtbank een verzoek tot scheiding indienen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Vraagt u samen om de scheiding? Dan kunt u samen een advocaat kiezen.

Kunt u het niet eens worden, dan heeft u beiden een eigen advocaat nodig. Kunt u de kosten van de advocaat niet (helemaal) betalen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden subsidie voor rechtsbijstand aanvragen. U krijgt de kosten van uw advocaat dan vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen en vermogen.

Mediation bij scheiding

Als u het niet met elkaar eens bent, kunt u de hulp inroepen van een mediator. De mediator helpt u om tot een oplossing te komen. Dit kan een procedure bij de rechter voorkomen. Voor een echtscheiding moet u wel altijd naar de rechtbank.