Wanneer is een Verklaring geen schijnhuwelijk nodig?

Met een Verklaring geen schijnhuwelijk verklaart u niet te trouwen om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Wanneer Verklaring geen schijnhuwelijk

Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk invullen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

Wanneer Verklaring schijnhuwelijk niet nodig

Als niet-Nederlander heeft u geen Verklaring geen schijnhuwelijk nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of van Liechtenstein, Noorwegen of IJsland;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.