Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Deel en Verbind (Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Deel en Verbind (Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië)