Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

Advies van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië over hoe in het formele onderwijs, maar ook daarbuiten, via cultuur en erfgoed de kennis over, het inzicht in en het begrip voor de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië duurzaam kan worden verankerd in de Nederlandse samenleving met het besef dat er geen sprake is van een eenduidige gemeenschap.

Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië (PDF | 80 pagina's | 3,2 MB)