Besluit Wob-verzoek collectieve erkenning

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de afhandeling van de Collectieve Erkenningsregeling en de subsidietoewijzingen van deze regeling door het Ministerie van VWS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).