Vergoedingen na Tweede Wereldoorlog

Het rechtsherstel van Joden na de Tweede Wereldoorlog schoot tekort. De Rijksoverheid stelde daarom € 181,5 miljoen beschikbaar aan de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook Sinti, Roma en vervolgingsslachtoffers na de Japanse bezetting in Nederlands-Indië kregen een tegemoetkoming.

Onderzoek en rechtsherstel Joodse tegoeden

Na een internationale discussie over Joodse tegoeden gaf de Rijksoverheid opdracht tot verschillende onderzoeken. Daaruit bleek dat rechtsherstel nodig was. De overheid en de samenleving waren onvoldoende doordrongen van wat Joden tijdens de oorlog is aangedaan. 

Geld voor Joodse gemeenschap

De Rijksoverheid sloot tussen 1999 en 2000 verschillende overeenkomsten met de Joodse gemeenschap. In totaal keerde de overheid € 181,5 miljoen uit:

Geld voor andere vervolgingsslachtoffers

De overheid liet onderzoek doen naar het rechtsherstel van verschillende groepen vervolgingsslachtoffers. Onder andere het rechtsherstel voor de Sinti, Roma, homoseksuelen en slachtoffers na de Japanse bezetting in Nederlands-Indië schoot tekort. Daarom stelde de overheid in 2000 geld beschikbaar via verschillende organisaties:

Opvragen tegoeden Tweede Wereldoorlog

In de consignatiekas Tegoeden Tweede Wereldoorlog zit geld dat in bewaring is van het ministerie van Financiën. Het geld komt van Joodse nalatenschappen die niemand heeft opgeëist. Op de pagina Zoeken naar tegoeden Tweede Wereldoorlog ziet u of u recht hebt op geld uit de consignatiekas.