Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota over voorstel van wet tot wijziging over voorstel wijziging IOAW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota over voorstel van wet tot wijziging over voorstel wijziging IOAW