Nota naar aanleiding van het verslag over voorstel wijziging IOAW

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet.

Nota naar aanleiding van het verslag over voorstel wijziging IOAW