Beslisnota bij antwoorden Kamervragen HPV-vaccinatie mensen ouder dan 27

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen HPV-vaccinatie mensen ouder dan 27