Beslisnota bij Kamerbrief over update verkoop Intravacc B.V.

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over update verkoop Intravacc B.V.