Beslisnota bij Kamerbrief over Verkoop en overdracht aandelen Intravacc B V aan FDI Biosciences B V

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Verkoop en overdracht aandelen Intravacc B V aan FDI Biosciences B V