Beslisnota bij Kamerbrief over financiële toegang tot vaccinaties en bevolkingsonderzoeken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over financiële toegang tot vaccinaties en bevolkingsonderzoeken