Beslisnota bij Kamerbrief voortgang programmatische gordelroosvaccinatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang programmatische gordelroosvaccinatie (PDF | 3 pagina's | 1,1 MB)