Werkagenda advisering Vaccinaties Gezondheidsraad 2023

De werkagenda van de Gezondheidsraad op het gebied van vaccinaties wordt vastgesteld door het ministerie van VWS in overleg met Gezondheidsraad, RIVM, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland (ZIN).

Werkagenda advisering Vaccinaties Gezondheidsraad 2023 (PDF | 2 pagina's | 40 kB)