Hoe ben ik voor zorg verzekerd als ik op vakantie ben in het buitenland?

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. Iedereen die een Nederlandse zorgverzekering heeft, heeft werelddekking. Soms dekt uw zorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal. Misschien heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig.

Europese zorgverzekeringskaart

Gaat u op vakantie binnen Europa? Dan kan de Europese zorgverzekeringskaart (EHIC) handig zijn. Met deze kaart krijgt u makkelijker toegang tot medische voorzieningen in het buitenland. De kans is dan kleiner dat u geld voor moet schieten.

Heeft u nog geen Europese zorgverzekeringskaart? Vraag deze kaart aan bij uw zorgverzekeraar.

Zorgkosten buitenland

Maakt u in het buitenland kosten voor medische zorg? Dan kunt u mogelijk een vergoeding krijgen op grond van uw zorgverzekeringspolis. Het gaat dan om zorg die niet kan wachten tot u weer in Nederland bent. Deze zorg valt wel onder het eigen risico.

Hoogte vergoeding in het buitenland

Deze vergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat zorgverleners in Nederland in rekening mogen brengen. Het Nederlandse tarief kan lager zijn dan het tarief van de zorgverlener in het buitenland. Bijvoorbeeld als u zorg krijgt in een privékliniek in plaats van in een staatsinstelling. Kijk daarom goed of uw reisverzekering de vergoeding aanvult.

Zorg in verdragslanden

Daarnaast heeft Nederland met een aantal landen afgesproken dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze verdragslanden heeft u recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. In geval van tijdelijk verblijf geldt dit ook in Australië en Argentinië. Nederland heeft afspraken gemaakt over de verrekening van deze zorgkosten.

Kosten vervoer naar huis bij ziekte of overlijden (repatriëring)

Kosten van repatriëring krijgt u alleen vanuit een reisverzekering vergoed. De basisverzekering vergoedt deze kosten niet.

Langer verblijf in het buitenland

Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan ligt het aan de lengte van uw reis of u uw zorgverzekering kunt behouden. Voor reizen korter dan 1 jaar blijft u verzekerd onder de Nederlandse wetgeving en kunt u uw zorgverzekering behouden.