Krijg ik hulp als ik ga vliegen met mijn beperkte mobiliteit?

Luchtvaartmaatschappijen, reisorganisatoren en luchthavens moeten u helpen als u een beperkte mobiliteit heeft. U krijgt niet alleen hulp bij uw vervoer op de luchthaven, bijvoorbeeld als u naar de gate moet voor vertrek. Maar ook als u instapt in het vliegtuig.

Wanneer sprake van beperkte mobiliteit

Er is sprake van een beperkte mobiliteit als:

  • u een tijdelijke of blijvende handicap heeft;
  • u een beperking heeft door uw leeftijd;
  • het gaat om jonge, nog onzelfstandige, kinderen.

Wat u moet doen om hulp te krijgen

48 uur voor de vlucht moet u doorgeven welke assistentie u nodig heeft. Afhankelijk van waar u de reis boekt, geeft u dit door aan:

  • de (agent van een) luchtvaartmaatschappij;
  • de reisorganisator;
  • de touroperator;
  • het reisbureau.

Zij moeten ervoor zorgen dat die informatie op tijd bekend is bij andere betrokkenen, zoals de medewerkers van de luchthaven. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens moeten hun personeel trainen, zodat zij de juiste assistentie kunnen bieden.

Geen weigering reservering persoon met beperkte mobiliteit

De luchtvaartmaatschappij of reisorganisator mag uw reservering niet weigeren. Wel geldt een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in gevaar komt. Of als de afmetingen van uw mobiliteitsapparatuur de toegang tot het vliegtuig fysiek onmogelijk maken.

Reizen met begeleiding

De luchtvaartmaatschappij of reisorganisator kan vanwege de veiligheid ook eisen dat u reist met begeleiding. Als dat zo is, moeten zij dit onmiddellijk aan u doorgeven. Dit staat in de Europese verordening 1107/2006.

Alleenreizende jonge kinderen moeten gebruik maken van de UM service (Unaccompanied Minor service). Dit is een wereldwijde verplichte betaalde service voor luchtvervoer van minderjarige kinderen die alleen reizen.

Niet bij de nooduitgang

U mag als passagier met beperkte mobiliteit niet zitten bij de nooduitgangen. Deze zitten soms ook naast de voorste rij in het vliegtuig, waardoor u niet op de eerste rij kunt zitten. Visuele beperkingen en gehoorproblemen vallen ook onder beperkte mobiliteit.

Mobiliteitshulpmiddelen meenemen

U mag kosteloos 2 mobiliteitshulpmiddelen meenemen. U kunt dus bijvoorbeeld een gewone en een sportrolstoel meenemen. Lees meer over het meenemen van accu’s (die lithium bevatten) voor mobiliteitshulpmiddelen.

Vliegen met een allergie

Allergieën vallen buiten de regels voor passagiers met een beperkte mobiliteit. Luchtvaartmaatschappijen kunnen nooit garanderen dat u niet in contact komt met stoffen die allergieën veroorzaken. Zeker niet als deze in bepaalde voedingsmiddelen voorkomen. Informeert u goed bij de luchtvaartmaatschappij of u kunt reizen en of u bijvoorbeeld een epi-pen kunt meenemen. Een epi-pen is een injectiespuit met daarin een medicijn dat de ernstige gevolgen van een allergische reactie tegengaat. De luchtvaartmaatschappij kan in bepaalde gevallen van allergie eisen dat u reist met begeleiding.