Wat moet ik doen als ik een klacht heb over een luchtvaartmaatschappij?

Bent u ontevreden over een luchtvaartmaatschappij? Bijvoorbeeld bij vertraging, annulering of te laat aangeleverde bagage? Dan kunt u eerst proberen samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht over luchtvaartmaatschappij indienen

Als u een klacht heeft over een luchtvaartmaatschappij, kunt u een aantal dingen doen. 

Stap 1:

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij.
Bespreek uw klacht en probeer samen een oplossing te vinden. 

Stap 2:

Dien een schriftelijke klacht in bij de luchtvaartmaatschappij.
Hiervoor kunt Nederlandstalige voorbeeldbrieven gebruiken of Engelstalige formulieren.

Stap 3:

Komt u er met de luchtvaartmaatschappij niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de rechter. Meer informatie over de rechtsgang vindt u op Rechtspraak.nl.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT kan op basis van meerdere meldingen optreden tegen luchtvaartmaatschappijen. Gebruik voor een klacht bij de ILT het klachtenformulier

Klachten over slechte voorzieningen voor beperkte mobiliteit

Als persoon met beperkte mobiliteit kunt u tijdens de reis last krijgen van:

  • slechte voorzieningen;
  • ondeskundig personeel;
  • instapweigering;
  • beschadiging van uw hulpmiddelen.

In dat geval kunt u contact opnemen met de organisatie die de afhandeling heeft verzorgd op de luchthaven. U kunt ook contact opnemen met uw reisorganisator of luchtvaartmaatschappij.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de ILT. De inspectie behandelt en beoordeelt alle ingediende klachten. De inspectie kan ook ingrijpen als een luchtvaartmaatschappij in strijd met de regels handelt.