Krijg ik vakantiegeld als ik een uitkering heb?

Ook als u een uitkering ontvangt, krijgt u vakantiegeld. Vakantiegeld heet ook wel vakantietoeslag. De uitkeringsinstantie spaart voor u het vakantiegeld op. Meestal ontvangt u het vakantiegeld in mei.

AOW en vakantiegeld

Over elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u ook vakantiegeld op. Op Mijn SVB kunt u zien hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Wilt u weten hoe uw vakantiegeld wordt berekend? Bekijk de uitgebreide toelichting op berekening vakantiegeld AOW. Of neem contact op met de SVB.

Bijstand en vakantiegeld

De gemeente spaart elke maand 5% van uw uitkering. Dat is uw vakantiegeld. Heeft u vragen over uw vakantiegeld? Neem dan contact op met uw gemeente.

Vakantiegeld bij een uitkering bij werkloosheid

Ontvangt u 1 van de onderstaande uitkeringen in verband met werkloosheid? Dan is uw vakantiegeld 8% van uw bruto-uitkering.

  • WW
  • WIA (WGA en IVA)
  • Wajong
  • IOW
  • WAO
  • WAZ

Heeft u vragen over uw vakantiegeld? Neem dan contact op met het UWV.

Vakantiegeld bij een ziektewetuitkering

Ook als u een ziektewetuitkering ontvangt, krijgt u vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van uw bruto-uitkering. Het vakantiegeld krijgt u maandelijks samen met uw uitkering uitbetaald.