Besluit op Wob-verzoek dieraantallen en hoeveelheid grond bij melkveebedrijf te Blijham

Besluit op verzoek om informatie over dieraantallen en hoeveelheid grond behorend bij melkveebedrijf te Blijham over de periode van 2003 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).