Duurzame veehouderij

De overheid neemt maatregelen om de veehouderij diervriendelijker en duurzamer te maken. Dit betekent dat de sector met respect moet produceren voor dier, milieu en mens.

Plannen veehouderijsector voor duurzame veehouderij

Partijen in de sector moeten zelf manieren vinden om de veehouderij duurzamer te maken. Het gaat dan om veehouders, verwerkende industrie en afnemers. De overheid heeft de partijen gevraagd om plannen te maken voor de verduurzaming. De verschillende partijen hebben dat gedaan. Deze plannen staan in de kamerbrief Duurzame Veehouderij (4 september 2019).

Ondersteuning overheid bij verduurzaming veehouderij

De overheid ondersteunt de sector bij de verduurzaming van de veehouderij. De detailhandel en supermarkten spelen hierin een doorslaggevende rol. Vanuit winkels is meer vraag naar duurzame producten. Hierdoor gaan veehouders meer duurzaam produceren.

De overheid ondersteunt deze aanpak met:

 • Duidelijke normen en wetgeving voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu.
 • Onderzoek en vernieuwing via de topsector agri&food.
 • Goede opleidingen in groen onderwijs en onderzoek. Bijvoorbeeld door Wageningen University & Research (WUR).
 • Financiële ondersteuning voor veehouders die investeren in innovatieve stal- en veehouderijsystemen.

Maatregelen verduurzaming veehouderij

De overheid en de sector werken samen aan de volgende maatregelen om de veehouderij duurzamer te maken:

 • Verbetering dierenwelzijn

  Een duurzame veehouderij houdt rekening met dierenwelzijn en diergezondheid. Het beleid voor dierenwelzijn is gebaseerd op de beleidsbrief over dierenwelzijn uit 2018.
 • Klimaatmaatregelen

  De veehouderij stoot broeikasgassen uit. Aanpassingen in veevoer en in stallen verminderen die uitstoot. In het klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt.
 • Minder uitstoot van ammoniak

  Dieren in de veehouderij produceren via mest veel ammoniak. Ammoniak is schadelijk voor de natuur en biodiversiteit. De Rijksoverheid neemt maatregelen om de uitstoot van ammoniak te verminderen.
 • Minder gebruik Antibiotica

  In een duurzame veehouderij gebruiken veehouders minder antibiotica. Door het gebruik van teveel antibiotica kunnen bacteriën resistent worden. Dit kan gevaarlijk zijn voor mens en dier.

Zie ook