Kan ik subsidie krijgen om mijn veehouderij te verduurzamen?

Veehouders kunnen subsidie krijgen om minder broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof/endotoxinen uit te stoten (emissiearm). Dit is beter voor mens, dier en milieu. Van 2020 tot 2030 is er €172 miljoen beschikbaar voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Subsidie voor stallen die minder vervuilende stoffen uitstoten

De Sbv is voor alle veehouders die hun bestaande stal emissiearm willen maken, of een nieuwe emissiearme stal willen bouwen. Daarbij is de Sbv bedoeld voor integrale en brongerichte maatregelen. Hiermee wordt de uitstoot van alle relevante schadelijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door urine en mest te scheiden onder de roostervloer. Zo ontstaat minder ammoniak.  

De Sbv wordt ook wel de ‘Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen genoemd’. De Sbv bestaat uit 2 modules: een innovatie- en een investeringsmodule. Bij de innovatiemodule ligt de focus op het ontwikkelen van nieuwe maatregelen en technieken. De investeringsmodule helpt bij de financiering van bewezen investeringen. De Sbv heeft in eerste instantie een looptijd van 5 jaar, die vervolgens kan worden verlengd met nogmaals 5 jaar. De subsidiemodules staan 2 keer per jaar open voor inschrijvingen. In totaal is er €172 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen voor ontwikkeling en onderzoek van vernieuwende maatregelen

Met de innovatiemodule kunnen veehouders subsidie aanvragen om de uitstoot van hun stallen met innovatieve maatregelen of technieken te verminderen. In deze module kunnen veehouders onderzoek (laten) doen naar innovatieve maatregelen of technieken. De effecten hiervan worden vervolgens doorgemeten. In april kunnen boeren die vleeskalveren, varkens, melkgeiten of melkkoeien houden de subsidie aanvragen. Later worden hier andere diersectoren aan toegevoegd. U kunt de subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen 2021 tot en met 4 mei 2021 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie aanvragen voor bewezen maatregelen

Veehouders kunnen met de investeringsmodule technieken financieren, waarvan eerder al is bewezen dat ze werken. De investeringsmodule van de Sbv is 19 april 2021 opengesteld voor inschrijvingen van pluimveehouders. Later worden hier andere diersectoren aan toegevoegd. Pluimveehouders kunnen zich vanaf 19 april t/m 31 mei 2021 aanmelden voor de subsidie Investeren in bewezen innovaties voor stallen

Belangrijkste voorwaarden subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen

Om de subsidie aan te vragen, moet uw veehouderij aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor de subsidie:

  • Uw veehouderij voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting;
  • Uw veehouderij voldoet aan de doelstellingen in uw sector om de uitstoot van stikstof, ammoniak, fijnstof en broeikasgassen te verminderen;
  • Het welzijn van uw dieren en de brandveiligheid mag niet verslechteren door de nieuwe maatregelen of technieken.

Alle voorwaarden voor de subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen  staan op de website van de RVO.

Doel subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen

De Rijksoverheid stimuleert maatregelen die de uitstoot van schadelijke stoffen bij de bron aanpakken. Veehouderijen stoten onder andere broeikasgassen, ammoniak en fijnstof uit. Deze stoffen zijn schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. Ook veroorzaken veel veestallen geuroverlast.