Kan ik subsidie krijgen om mijn veehouderij te verduurzamen?

Veehouders kunnen subsidie krijgen om minder broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof uit te stoten. Dit is beter voor mens, dier en milieu. Van 2020 tot 2030 is er €172 miljoen voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Subsidie voor stallen die minder vervuilende stoffen uitstoten

De Sbv is voor veehouders die hun stal emissiearm willen maken. Daarbij is de Sbv bedoeld brongerichte maatregelen die meerdere emissies verminderen. Hiermee voorkomen veehouders de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld door urine en mest te scheiden onder de roostervloer. Zo ontstaat minder ammoniak.  

De Sbv heet ook wel de ‘Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen’. De Sbv bestaat uit 2 onderdelen: een innovatie- en een investeringsmodule. Bij de innovatiemodule ligt de aandacht op nieuwe maatregelen en technieken ontwikkelen en onderzoeken. De investeringsmodule helpt bij de financiering van bewezen technieken. De Sbv duurt eerst 5 jaar. Daarna kan de Rijksoverheid de Sbv met nog 5 jaar verlengen. Veehouders hebben de komende jaren verschillende momenten om zich in te schrijven voor de subsidiemodules. In totaal is er €172 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen voor ontwikkeling en onderzoek van vernieuwende maatregelen

Met de innovatiemodule vragen veehouders subsidie aan om onderzoek te doen naar vernieuwende maatregelen. Deze maatregelen moeten de uitstoot van hun stallen verminderen. De maatregelen moeten ook het welzijn van de dieren en de brandveiligheid verbeteren. Een onderzoeksinstelling meet de gevolgen van de vernieuwende maatregelen door.
Vanaf 22 november 2021 kunnen veehouders de subsidie aanvragen die de volgende dieren houden:

  • vleeskalveren;
  • varkens;
  • melkgeiten;
  • melkkoeien;
  • vleeskuikens en (groot)ouderdieren van vleeskuikens;
  • leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen.

De Rijksoverheid voegt hier andere diersectoren aan toe. Dat gebeurt wanneer de voorwaarden voor de minimale afname van emissies bekend zijn voor een sector. 
U vraagt de subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen 2021 aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan tot en met 14 februari 2022 17.00 uur.

Subsidie aanvragen voor bewezen maatregelen

Veehouders kunnen in de toekomst met de investeringsmodule subsidie krijgen voor vernieuwende bewezen technieken. Op dit moment zijn er geen technieken die aan de voorwaarden van de subsidie voldoen. Daarom is de subsidie nu niet aan te vragen.
De Rijksoverheid onderzoekt of ze meer veehouderijsectoren aan de investeringsmodule kan toevoegen.

Voorwaarden subsidie aanvragen

Alle voorwaarden voor de subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen  staan op de website van de RVO.

Doel subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen

De Rijksoverheid moedigt maatregelen aan die de uitstoot van schadelijke stoffen bij de bron aanpakken. En die het welzijn van dieren en de brandveiligheid verbeteren. Veehouderijen stoten onder andere methaan, ammoniak, geur en fijnstof uit. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu.