Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Deze brochure geeft beknopte informatie over de regels.

Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school (PDF | 2 pagina's | 80 kB)