Bevolkingszorg

Gemeenten voeren taken uit bij de bestrijding van rampen en crises. Bij een ramp of crisis komt het team bevolkingszorg in actie om deze taken uit te voeren. 

Organisatie team bevolkingszorg

In een team bevolkingszorg zitten functionarissen. Het college van burgemeester en wethouders wijst deze functionarissen aan. In het team geeft 1 functionaris leiding aan het team. Er is 1 functionaris verantwoordelijk voor het informatiemanagement en 1 functionaris gaat over de voorlichting.

Taken team bevolkingszorg

Het team bevolkingszorg zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd:

  • geven van voorlichting aan de bevolking;
  • voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
  • verzorgen van nazorg voor de bevolking;
  • registreren van de slachtoffers;
  • registreren van schadegevallen;
  • adviseren van het regionaal operationeel team.

Afhankelijk van de aard van de ramp of crisis zijn er meerdere teams bevolkingszorg nodig. Op regionaal niveau is er een coördinerend functionaris die de maatregelen en voorzieningen van gemeenten op elkaar afstemt en de voorbereiding op hun taken door de verschillende gemeenten coördineert.