Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 juli 2019, nr. 2622762, houdende de aanwijzing van de leden van de Commissie evaluatie Wet
veiligheidsregio’s (Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s).