Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 juli 2019, nr. 2622762, houdende de aanwijzing van de leden van de Commissie evaluatie Wet
veiligheidsregio’s (Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s).

Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s (PDF | 2 pagina's | 162 kB)