Nationaal Handboek Crisisbeheersing

Het Nationaal Handboek Crisisbeheersing is een nadere uitwerking van het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie 2022. Het Handboek legt rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast binnen de nationale crisisstructuur. Het beschrijft de werkwijze en ambtelijke ondersteuning van de ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Het nieuwe handboek vervangt het verouderde handboek uit 2016.

Nationaal Handboek Crisisbeheersing (PDF | 42 pagina's | 2,6 MB)