Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) organiseert de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en crises. De GHOR is onderdeel van een veiligheidsregio.

Verantwoordelijk voor hulpverleningsketen

De GHOR is geen hulpdienst. De GHOR zorgt ervoor dat bij grote ongevallen en rampen verschillende geneeskundige organisaties samen 1 hulpverleningsketen vormen. 

Afspraken met zorgverleners

De GHOR maakt voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing namens de veiligheidsregio afspraken met zorgverleners, zoals:

 • regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s);
 • traumacentra;
 • ziekenhuizen;
 • GGD’en;
 • huisartsen;
 • het Nederlandse Rode Kruis;
 • organisaties voor psychosociale hulpverlening. 

Deze afspraken gaan over:

 • samenwerking;
 • procedures;
 • bereikbaarheid;
 • beschikbaarheid en inzet van personeel en materieel;
 • trainen en oefenen;
 • onderhoud en beheer van materieel.

Veiligheidsregio stuurt GHOR aan

De veiligheidsregio voert de regie van de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing. Daarnaast adviseert de veiligheidsregio andere overheden en organisaties op dat gebied. De GHOR voert de taken uit. De GHOR staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid, die ook de leiding heeft over de GGD.