Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken implementatie NIS2 en CER richtlijnen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken implementatie NIS2 en CER richtlijnen